Vikingernes farver

Vikingerne brugte stærke farver på deres dragter, skibe og møbler. Vi inviterer eleverne ind i vikingernes farveverden og laver selv farver og billeder af vikingeskibe.

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Praktiske og musiske fag, Dansk, Historie, Billedkunst, Fremstilling, Historiebrug, Kildearbejde, Billedfremstilling, Billedkommunikation
Område: 
Roskilde By
Årstid: 
Hele året

I værkstedet præsenteres eleverne for vikingernes farver og udtryksformer. Eleverne er med til at fremstille maling med bindemidler og pigmenter, som kan have været brugt i vikingetiden. I Vikingeskibshallen undersøger vi detaljer fra handels- og krigsskibe, og eleverne bearbejder deres tilegnede viden om vikingeskibe i tegneværkstedet. Der fremstilles et billede med skibet som det centrale motiv.