Skjalden fortæller

Introduktion til sagnene om Skjoldungerne.

Booking kontakt

ROMU

Klassetrin

Indskoling (0.-3. klasse)

Fag og læringsmål

Humanistiske fag, Dansk, Historie, Sprog, Fortolkning, Kildearbejde
Område: 
Udenfor Roskilde Kommune
Pris: 
Gratis for folkeskoler i Roskilde og Lejre Kommune
Årstid: 
Hele året
Adresse: 
Lejre Museum, Orehøjvej 4
By: 
Lejre
Postnummer: 
4320

Parkering og transport

Ved Lejre Museum er der parkeringsplads. Fra Lejre Station til Lejre Museum er der ca. 2 km. Det tager 20-30 minutter at gå og ca. 10 minutter på cykel.

I dette forløb får eleverne en introduktion til sagn om Skjoldungeslægten. Der er fokus på sagnet som fortælling og som mundtlig beretning i et historisk perspektiv. Sagnene fortælles i stemningsfulde omgivelser, hvor vi bruger udstillingens genstande, så historierne bliver visuelle. Bagefter går vi en tur i landskabet og ser det sted hvor hallerne har ligget. Forløbet tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed: 1½ time

Pris: 800 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

Fælles mål

Børnehaveklassen – Kompetencemål: sprog

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Dansk – kompetencemål: Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Historie - kompetencemål: Kildearbejde

Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

Historie – kompetencemål: Historiebrug

Eleven kan fortælle om hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.

Faglige læringsmål:

Børnehaveklassen: Eleven kan gengive indholdet i enkelte sagn.

Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og dele fortællingen op i en begyndelse, midte og en slutning.

Eleven kender til mundtlige fortællinger og deres karakteristika.

Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold.