You are here

OM ÅBEN SKOLE

Den åbne skole betyder, at folkeskolerne skal åbne sig mere og indgå samarbejde med lokale aktører udenfor skolen. Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune besluttede i efteråret 2014, at hjælpe samarbejdet på vej med en ny fælles elektronisk platform, som nu er en realitet.

Åben Skole er en ny platform for de aktører i Roskildes skolevæsen og i lokalsamfundet, som gerne vil samarbejde og åbne skolen op. Skoleportalen henvender sig derfor både til skoler, foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser og den kommunale ungdomsskole.

Byrådet har besluttet, at samarbejdet i den åbne skole skal tage afsæt i Roskilde Kommunes tre udviklingsstrategier - det musiske Roskilde, Uddannelse, Forskning og Erhverv samt Sundhed og Idræt.

I Roskilde Kommune er der mange gode samarbejdsrelationer mellem skoler og lokalsamfund, men der er plads til flere. For at understøtte brobygningen mellem skolerne og det omgivende samfund, og sætte et højt ambitionsniveau for børnene har Byrådet besluttet, at der skal arbejdes ud fra følgende principper:

Som skole kan du indgå i erhvervssamarbejde, der allerede er etableret mellem erhvervslivet og Roskilde Kommune. Find virksomhedforløbet, der matcher jeres behov og tilmeld jer her: www.roskildeaabenskolevirksomheder.nemtilmeld.dk

  • Alle samarbejdsforløb skal forholde sig til byrådets vision og målsætninger for fremtidens folkeskole
  • Alle skoler afprøver længerevarende samarbejdsforløb om den åbne skole
  • Der skal være klare samarbejdsaftaler mellem skoler og eksterne aktører
  • Skolerne skal samarbejde om længerevarende forløb

Roskildes nye skoleportal er bygget enkelt op og de nationale læringsmål er implementeret på hjemmesiden, så de bliver en vigtig del af filtreringen, når du, som lærer søger efter tilbud til dine elever.

Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet fremmer folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrager til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer.

Rigtig god fornøjelse!