Danseforløb for 9. klasser: BEVÆGELSE – KREATIVITET – MUSIK

Dans er blevet eksamensfag for 9. klasse. Grib denne mulighed og få en professionel danser med ind i idrætstimerne til at danse med de ældste elever og hjælpe skolerne i danseundervisningen.

Booking kontakt

AAben Dans

Klassetrin

Udskoling (7.-9. klasse)

Fag og læringsmål

Praktiske og musiske fag, Obligatoriske fag og tværfaglige emner, Idræt, Elevernes alsidige udvikling
Område: 
På skolerne
Pris: 
6.050 kr
Årstid: 
Hele året
Adresse: 
Rabalderstræde 10
By: 
Roskilde
Postnummer: 
4000

5-MODULERS DANSEFORLØB

Aaben Dans udbyder 5-modulers danseforløb (5 x 90 minutter), der imødekommer:
• De idrætsfaglige læringsmål
• Er tilpasset vægtningen af dans i årsplanen
• Og som skal motivere eleverne til at tage favntag med denne nye disciplin i skoleverdenen.
Undervisningen varetages af en professionel danser fra teatret Aaben Dans.

MODUL 1 / DANS & BEVÆGELSESSPROG
LÆRINGSMÅL: Eleven skal udvikle kropsbevidsthed og kropskontrol og kunne beherske bevægelsesmønstre i relation til musikken. Eleven skal kunne fastholde koncentration og fokus igennem hele koreografien.
Med udgangspunkt i Labans bevægelseslære: Introduktion til terminologi
Læring af en koreografi. Par- eller gruppevis skabelse af en kort bevægelsesfrase
Udlevering af tekst om Labans bevægelseslære som forberedelse til næste modul

MODUL 2 / KREATIVITET OG KOMPOSITION
LÆRINGSMÅL: Eleven skal i samarbejde kunne skabe og huske en bestemt bevægelsesrækkefølge. De skal udvikle følelsen af tryghed i deltagelsen af dansen og have forståelse for forholdet mellem tillid og ansvar.
Forskellige øvelser som forberedelse til kreativt arbejde med elementer af improvisation og kontaktimprovisation
Introduktion til komposition og koreografiske virkemidler (f.eks tid, rum, musik, relation) med udgangspunkt i den tekst de fik udleveret gangen før
Videreudvikle deres korte bevægelsesfrase og skabe en koreografi, hvor forskellige koreografiske virkemidler er implementeret
Udlevering af tekst om sociale relationer som forberedelse til næste modul.

MODUL 3 / IDENTITET OG SOCIALE RELATIONER
LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne kropsliggøre en social situation. Eleven skal udvikle sine samarbejdsevner og kunne forstå udtrykket: ”Hvordan gør du dine medspillere gode”.
Samtale om sociale relationer med udgangspunkt i den tekst de fik udleveret gangen før
Igennem bevægelse undersøge begreber som identitet og fælleskab
Kropsliggøre relevante udtryk og følelser
Med udgangspunkt i elevernes koreografier, arbejder vi med at implementere sociale relationer i deres dans
Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 4 / PERFORMANCE OG ÆSTETIK
LÆRINGSMÅL: Eleven skal kunne anvende tekniske færdigheder ved forskellige bevægelser og dynamikker. De skal udvikle bevægelseshukommelse, og kunne anvende udtryksfærdigheder til at kommunikere meningen i dansen. Eleven skal have en forståelse for dansens æstetik.
Samtale om iscenesættelse - hvordan vi performer for hinanden til dagligt og igennem sociale medier
Kropsliggøre relevante situationer og udforske forskellige bevægelseskvaliteter
Udvikle evnen til at arbejde kreativt med fokus på æstetik og udtryk
Med udgangspunkt i elevernes koreografier, arbejder vi med at kommunikere meningen i deres dans
Vi viser koreografierne for hinanden og kommer med konstruktiv og anerkendende feed back

MODUL 5 / DANSEANALYSE, REFLEKSION OG EVALUERING
LÆRINGSMÅL: Eleven skal være i stand til at observere, beskrive, analysere og evaluere. De skal kunne reflektere over egen og andres praksis individuelt, parvis og i grupper. De skal kunne udtrykke og modtage konstruktiv og anerkendende feed back.
Se et relevant videoklip med efterfølgende refleksion og analyse ud fra Labans bevægelseslære
Med udgangspunkt i dette klip, reflekterer eleverne over deres egne koreografier
Samtale og evaluering af det samlede forløb
Iscenesættelse af den koreografiske komposition eleverne har arbejdet på igennem hele forløbet
Forestilling/ visning for et inviteret publikum

GENERELT OM DANSEUNDERVISNINGEN
Alle moduler indledes med en opvarmning, der har fokus på koordination, styrke og smidighed og som går ind i dansens relation til musik. Gennem forskellige øvelser anspores eleverne til at være åbne og spontane. Ligesom der lægges vægt på at etablere en legende og åben stemning, der skal være udgangspunktet for det videre kreative arbejde.

Undervisningen afsluttes altid med udstrækning.

Vores erfaring er, at den bedste læring af dans opnås som en kreativ proces, hvor eleverne er medskabende, og hvor fokus er mindre på deres resultater. Dansen og koreografien læres som et fælles projekt, hvor alle deltager og bidrager med engagement og aktiv tilstedeværelse, og hvor eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden i processen.

I skabelsesprocessen, oplever eleverne, hvordan der kan opstå noget nyt, noget de ikke havde overvejet kunne opstå. Når de igennem samarbejde og kreativitet lykkes at skabe deres egne koreografier, er det tydeligt at læse stoltheden og ejerskabet hos eleverne. Eleverne lærer en kort koreografi, som danseformidleren har forberedt i forvejen og det kan opleves som en tryghed, at noget er i faste rammer.

SYNLIG LÆRING: Undervejs i forløbet inddrages eleverne i at reflektere over det, de lærer omkring spørgsmål som: Hvad er meningen med dansen? – Hvad er jeg/de andre blevet bedre til? – Hvordan bruger vi de nye kompetencer? – Hvordan gør du dine medspillere gode?

PRAKTISK: HVOR MEGET, HVOR OG HVORDAN
Helt konkret er der 5 modulers danseundervisning med to lektioner pr. modul. Modulerne kan samles eller ligge spredt. Undervisningen foregår på skolen. For at skabe et godt forløb for alle, er der nogle ting, der skal opfyldes:

  • Skolen stiller en opvarmet og ren gymnastiksal til rådighed med et musikanlæg til både CD og Ipod.
  • Der skal være ro i salen, og det er altså ikke hensigtsmæssigt, at rummet bruges til gennemgang.
  • Læreren forventes at være til stede og deltagende – hvis ikke fysisk, så som observatør, så man sammen kan bruge erfaringer bagefter.
  • Lærer og danseunderviser skal have en dialog om forløbet på forhånd, så forventningerne afstemmes og datoerne/tiderne planlægges.

Eleverne skal møde i træningstøj med lange bukser, bare fødder og medbringe vandflaske og frugt.

ØKONOMI
PRIS PR. DANSEFORLØB:

5 moduler (á to lektioner) Total: 6.050,-

Prisen inkluderer løn til danselærer, kontakt og forventningsafstemning mellem underviseren og skolen, planlægning af forløbet, supervision og evaluering, administration, lønudbetaling og kontraktskrivning.